top of page
Solutions d'usinage

Bearbeitungslösungen

Cub.png

Mini-Bearbeitungszentrum 

3-achsig

Ultra Kompakt

Cub 800 sym

2 Minis Bearbeitungszentren

3-Achsen

Palettierer im Roboterzentrum

Cub 1000 2.png

Mini-Bearbeitungszentrum

4-Achsen 

Ultrakompakt

Cub 1000 2.png

Mini Bearbeitungszentrum

5-Achsen 

Ultrakompakt

Cub table tournante

Mini Bearbeitungszentrum

3 Achsen - Drehtisch

Manuelle Beschickung (tps/maskiert).

Ultrakompakt

OPT-080-Render 16.png

Bearbeitungszentrum

3/5-Achsen

Hohe Präzision

Solutions d'usinage
bottom of page